کارشناسان

صادق احمدی کشکولی
سمت: کارشناس تحول اداری، بهبود سیستم ها و روش ها
تحصیلات: کارشناسی ارشد مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی
پست الکترونیک:
شماره تماس :۰۷۱۵۲۴۴۸۱۰۶   داخلی ۲۲۴

 

محمد خوشبخت
سمت: کارشناس تشکیلات و طبقه بندی مشاغل
تحصیلات: کارشناسی مدیریت دولتی
شماره تماس :۰۷۱۵۲۴۴۸۱۰۶   داخلی ۲۳۱